top.jpg, 13kB

Výstavba RD | dřevostavby | IS přípojky | rekonstrukce domů a bytů | projekce

LogoProfiStavby.jpg, 18kB

PAROZÁBRANA

Parozábranu definuje ČSN P 73 0600 Ochrana proti vodě - hydroizolace jako hydroizolační vrstvu,která podstatně omezuje nebo téměř zamezuje pronikání vodní páry do stavební konstrukce nebo do vnitřního nebo vnějšího prostředí.Použití parozábran ve střešních pláštích zmiňuje i ČSN 73 1901 Navrhování střech,a sice obecně jen v odůvodněných případech s cílem potlačit difuzní tok vodní páry i transport vodní páry spárovou propustností do konstrukce střechy,hrozí-li ve skladbě střechy nebezpečí nepříznivých důsledků kondenzace vodní páry.

Typickým odůvodněným případem jsou zateplené šikmé i ploché střešní konstrukce. Jelikož se toto zateplení provádí deskami z minerálních nebo skleněných vláken,je použití parozábrany pod tepelnou izolací ( ve spojení s difuzní pojistnou nebo antikondenzační fólií nad ní)zcela nezbytné,nemá-li dojít k naprostému znehodnocení tepelně izolační funkce vláknitých desek.

K našemu překvapení jsme zjistili,že i přes přemíru různých informací o stavebních materiálech se dosud nikdo příliš nezabýval problematikou souvrství zateplených šikmých střech z hlediska výběru materiálu a jeho funkce.Tento přehled si neklade za cíl podobné srovnání nahradit,pouze chce na příkladech materiálů nabízených na trhu ilustrovat jejich cenové relace. V přehledu jsou uvedeny skutečně prodávané typy parozábran.Nejsou tedy uvedeny ty,které sice výrobci v cenících neb katalozích uvádějí,ale jsou výběhovými typy nebo v prodeji již nejsou.

Parotěsná zábrana se obvykle umísťuje pod tepelněizolační vrstvou poblíž vnitřního povrchu střešní konstrukce.Je-li ve skladbě střešní pláště použita silikátová (betonová) spádová vrstva,umísťuje se parozábrana na ni. Norma zapomněla na spádovou vrstvou z jiných tuhých materiálů (trapézové plechy, laminát apod.)- v jejich případě platí totéž co pro betonovou vrstvu.Pro účely parozábran v šikmých střechách se vyrábějí většinou několikavrstevné laminované fólie z nízkohustotního polyetylenu (LDPE) armované mřížkou nebo tkaninou z potyetylenových vláken.Výztužná mřížka dává fóliím vysokou odolnost proti přetržení (pevnost v tahu v podélném směru je více než 300N/5 cm,v příčném směru více než 250N/5cm.

Reflexní typy obsahují v souvrství hliníkovou fólii,která odráží část sálavého tepla zpět do vnitřního prostoru objektu.Aby se tato reflexní schopnost mohla uplatnit,je nutné vytvořit mezi fólií a podhledem nebo obkladem uzavřenou vzduchovou mezeru 4 až 6 cm.

Parozábrany se upevňují sponkovačkou nebo hřebíky se širokou hlavou na teplo stranu tepelné izolace,reflexní stranou do interiéru.kladení pásů je možné vodorovně i svislé,výhodnější je svislé kladení s přesahy na krocích. Nutnou podmínkou správné funkce parozábrany je nejen dokonalé utěsnění na okolní stavební konstrukce a prostupující prvky (střešní oknamkomíny,ventilační potrubí,anténní svody apod.)K tomu účeli slouží jednostranně a oboustranně samolepící pásky,které výrobci nabízejí spolu s fóliemi a jejichž příklady rovněž přehledu uvádíme.

Fólie deklarované jako „nehořlavé“ jsou ve skutečnosti samozhášivé, obsahující činidlo snižující hořlavost.Jejich stupeň hořlavosti je C1 dle ČSN 73 0862, resp. B1 DIN 4102.

Jedním z rozlišovacích kriterií parozábran je faktor difuzního odporu,resp. Ekvivalentní difuzní tloušťka.Někteří výrobci označují fólie s nižší hodnotou rd/ sd /(sd <80) jako parobrzd,s vyšší hodnotou sd jako parozábrany. Fólie s vyšším faktorem se používá tam,kde je v objektu velký zdroj vodních pár anebo kde se očekává vícenásobně porušení fólie upevňovacími prvky obkladu (sádrokartonu apod.).

Jako parozábrana plochých zateplených střech se používají pásy z modifikovaného asfaltu.Díky materiálovému složení se vyznačují vysokou hodnotou difuzního odporu a mohou se proto používat i nad prostorami s vysokou vlhkostí ( prádelny,koupelny).Jsou to pásy s nosní vložkou z hliníkové fólie potažené modifikovaných asfaltem,odolné vůči perforaci.Určeny jsou pro přímé přibití na dřevěné bednění s vrchní elastomerbitumenovou (SBS) natahovací vrstvou,do níž se po ožehnutí plamenem pokládají tepelněizolační polystyrenové,polyuretanové kašírované nebo minerálně vláknité izolační desky.Podobně určení mají za studena samolepicí nebo natahovací pásy pro pokládku na trapézové plechy.Bitumenové natahovací pásy mají samozřejmě širší použití - mohou sloužit kromě parozábrany i jako pásy proti zemní vlhkosti pod potěry nebo mazaniny nebo ochrana proti radonu.

Technická data těchto a dalších hydroizolačních materiálů mohou čtenáři najít ve třetím dílu Nových stavebních tabulek.

zpet.jpg, 13kB nahoru.jpg, 14kB
sipReklama.jpg, 11kB

Reklama

saint.jpg, 1,6kB weber.gif, 1,9kB logo wienerberger.gif, 3,0kB jika-logo-cs.png, 914B bramac_logo_neu_cz.png, 8,0kB knauf.jpg, 20kB ytong.jpg, 20kB sapeli.jpg, 20kB


2002-2024 © PROFISTAVBY.CZ | rekonstrukce domů a bytů, realizace staveb, výstavba RD | Šíření článků a fotografií je bez souhlasu zakázáno.

Prodejna kameniva Orlová | Nový Jičín | Výstavba RD | Hydroizolace a sanace | Střechy a pergoly | Ploty brány vrata
Rekonstrukce domu a bytu | Recyklace odpadů a kamenivo | Realizace zahrady | zakládání trávníků

GDPR - Podmínky používání osobních údajů