top.jpg, 13kB

Výstavba RD | dřevostavby | IS přípojky | rekonstrukce domů a bytů | projekce

LogoProfiStavby.jpg, 18kB

Radonové nebezpečí hrozí stále

Chcete stavět? Pak vás čeká, mimo jiné, i průzkum radonu a ne jenom jeden. Na jeho základě se pak volí protiradonové opatření. Kdo se pouští do stavby domu, setká se s průzkumem radonu několikrát. Stavebník potřebuje odborný posudek ohledně radonového rizika pro stavební řízení i posléze ke kolaudaci.


Radon v základových půdách

Pro územní a stavební řízení je nutný protiradonový průzkum stavebního pozemku. Jeho měření v půdách parcely požadují stavební úřady jako součást dokladů nezbytných ke stavebnímu řízení a současně i projektanti jako podklad pro navrhování případných nutných protiradonových opatření při stavbě základů domu i samotné stavby.

Vyhláška ministerstva zdravotnictví z roku 1991 stanoví kroky vedoucí k omezování ozáření z radonu a dalších přírodních radionuklidů. Klade důraz na prevenci protiradonové ochrany u novostaveb rodinných domů a dalších nových objektů a také navrhuje ozdravné kroky a opatření u stávajících, starších budov.

Odborná firma změří fyzikální charakter geologického podloží stavby, aktivitu radonu v půdě, propustnost půd pod základy domu (zjišťuje se koncentrace radonu obsažená v plynech geologického podloží stavby; tato koncentrace se pak vyjadřuje hodnotami jeho objemové aktivity ve vzorcích půdního vzduchu). Na základě měření pak firma vypracuje požadovaný posudek (protokol), kde se stanoví daná kategorie radonového rizika.


Výsledek radonového průzkumu stavebního pozemku je vyjádřen stanovením „radonového indexu pozemku“, dále protokol zahrnuje návrh způsobu ochrany stavby proti vnikání radonu z podloží ve smyslu platných norem.To je nezbytné ke stavebnímu řízení. Je to důležité pro rozhodování, kde přesně v rámci parcely bude stavba umístěna. V případě, že je pozemek celistvě radonovým nebezpečím zatížen a nelze-li nalézt v jeho rámci výrazně méně zatížené místo, musí být provedena ochrana domu proti vnikání radonu z podloží.

V čem je teda nebezpečí?

Radon sám je neškodný plyn a v určitých koncentracích se používá v lékařství. Dceřiné produkty jeho radioaktivní proměny však způsobují závažná zdravotní rizika. Vdechují-li se, navíc spolu s prachem a kouřem, usazují se v dýchacích cestách. V plicních sklípcích se dále rozpadají a svou rozpadovou energií ničí plicní sliznici, kterou tak neustále poškozují a posléze usmrcují. Po překročení určité hranice tady vzniká nádor – nevznikají už zdravé buňky sliznice, ale buňky rakovinné. Také ozáření plic při radonovém zatížení organismu může mít fatální následky.


Rizika jsou různá, jejich řešení také

Pozemek může získat statut nízkého, středního nebo vysokého radonového rizika. Na první případ postačuje hydroizolace, žádné další kroky se nepodnikají. Střední riziko už požaduje tzv. protiradonovou izolaci, což je opět v podstatě hydroizolace, ovšem kvalitnější.

V podsklepených objektech postačuje v prvním případě běžná hydroizolace, přičemž ale suterén musí být celoročně důsledně větraný, aby se zde radon nekumuloval. Na to se nesmí zapomínat, což je někdy pro majitele náročné.


Když je riziko vysoké

Pozemek s vysokým radonovým rizikem už vyžaduje kromě hydroizolace i systém odvětrávání (drenáže), protiradonovou izolaci konstrukcí domu. Případně se aplikuje pod izolaci vzduchová mezera, která je též odvětrávaná.

Izolacemi, odvětrávanými mezerami a drenážemi se snižuje koncentrace radonu pod základy, kudy by plyn mohl pronikat podloží vzhůru.


Radon v interiéru

Před kolaudací přichází na řadu další měření – v interiéru hotové stavby. To zjišťuje, zda byla navržená protiradonová opatření správně a dostatečně realizována a jestli jsou účinná – zda do místností radon opravdu neproniká. O tom ale víc příště.


- podívejte se na radonové mapy - České geologické služby

zpet.jpg, 13kB nahoru.jpg, 14kB
sipReklama.jpg, 11kB

Reklama

saint.jpg, 1,6kB weber.gif, 1,9kB logo wienerberger.gif, 3,0kB jika-logo-cs.png, 914B bramac_logo_neu_cz.png, 8,0kB knauf.jpg, 20kB ytong.jpg, 20kB sapeli.jpg, 20kB


2002-2024 © PROFISTAVBY.CZ | rekonstrukce domů a bytů, realizace staveb, výstavba RD | Šíření článků a fotografií je bez souhlasu zakázáno.

Prodejna kameniva Orlová | Nový Jičín | Výstavba RD | Hydroizolace a sanace | Střechy a pergoly | Ploty brány vrata
Rekonstrukce domu a bytu | Recyklace odpadů a kamenivo | Realizace zahrady | zakládání trávníků

GDPR - Podmínky používání osobních údajů