top.jpg, 13kB

Výstavba RD | dřevostavby | IS přípojky | rekonstrukce domů a bytů | projekce

LogoProfiStavby.jpg, 18kB

Systém sanace zavlhnutého zdiva

1. Popis systému

FORTESIL – injektážní prostředek k odstranění vzlínající vlhkosti v zdivu.
Stachesan P – nástřik – spojovací můstek pod sanační jádrovou omítku.
Stachesan O – sanační, prodyšná, vodoodpudivá, tepelně izolační, jádrová omítka umožňující volný přechod vlhkosti ze zdiva do okolí.
Stachesan S – prodyšná, vodoodpudivá štuková malta na zarovnání povrchu jádrové omítky.
Fixasil M – silikátový penetrační nátěr pod nátěr COLORSIL M.
Colorsil M – silikátová vodoodpudivá paropropustná barva s nízkým difúzním odporem určená na finální barevnou úpravu sanačních omítek.

2. Charakteristika

Mezi nejčastější příčiny vzlínání zemní vlhkosti do zdiva patří chybějící, nevhodná, resp. poškozená izolace zvětralé pojivo mezi cihlami. Opakující se chemické a fyzikální procesy jako vzlínání vlhkosti v zdivu, přeměna vody na led, rozpouštění a krystalizace solí, chemické reakce se vzdušnými oxidy apod. vyvolávají v omítce a zdivu tlaky, které způsobují postupné rozpadávání stavebního materiálu. Destrukční jevy jsou spojené s tvorbou mechu, plísní apod. Poškození stavby může být ještě větší při použití nevhodných stavebních hmot např. parotěsné nátěry apod. Následkem vlhnutí zdiva staveb je kromě destrukce stavebního materiálu a hygienické závadnosti také zvýšení nákladů na vytápění objektu, protože teplo se spotřebuje na vysoušení zdiva.

3. Návod k použití

3.1. Příprava zdiva – staré zavlhlé omítky je nutné odstranit s přesahem 0,3 m nad nejvyšší hranici zavlhnutí. Spáry ve zdivu je třeba vyškrábat a poškozené resp. vypadané zdivo nahradit novým. Celou plochu je třeba očistit drátěným kartáčem a ostříkat tlakovou vodou.

3.2. Beztlaková chemická injektáž
Princip spočívá ve vytvoření horizontální vodoodpudivé zóny pomocí beztlakové chemické injektáže prostředkem FORTESIL.

3.3. Nanesení sanační omítky
Po injektáži je potřeba na stěnu aplikovat omítkový systém STACHESAN. Tento systém se skládá z nástřiku, jádrové omítky, tenkovrstvé omítky a minerálního nátěru. Omítkový systém STACHESAN prostřednictvím vysokého obsahu pórů zabezpečí intenzivní vysychání zdiva. V průběhu několika měsíců zdivo úplně vyschne.

3.4. Příprava a aplikace hmot
FORTESIL - se nalévá opakovaně do vrtů (konví) vždy po vsáknutí předchozí dávky. Nalévat při teplotách zdiva a prostředí nad + 0o C. Přípravek neředit - je dodáván v aplikační konzistenci. Spotřeba 15 až 25 l / m2. Podle výkresů (doporučení) provedeme v jedné řadě vrty vrtákem průměr 30 - 40 mm se sklonem 15 - 25% od horizontální roviny. Hloubka vrtů je o cca 100 mm kratší než tloušťka zdiva, rozteč vrtů je 150 mm.

STACHESAN P – nástřik se nanáší na očištěné a dokonale navlhčené zdivo zednickou lžící šachovnicově na 1/2 celkové plochy. Nástřik se připraví rozmícháním práškového SATCHESANU P s čistou vodou na běžně používanou hustotu.

Omítka STACHESAN O – se nanáší po jednom dni od nanesení nástřiku na opětovně navlhčený podklad. Maximální tloušťka sanační jádrové omítky je 3 cm. V tloušťkách nad 3 cm se omítka nanáší ve více vrstvách. Po nanesení se omítka zatáhne do roviny latí. Postu míchání omítky: do samospádové míchačky se nalije 18 litrů vody, přidá se 1 pytel = 25 kg (86 litrů suché omítkové směsi) a míchá se 5 –7 minut. Podle velikosti míchačky se přidávají celé násobky uvedených množství. Po 3 minutách míchání se dodatečnou vodou (cca 2 – 5 litrů) upraví konzistence malty tak, aby stála na lžíci. Nesmí z ní stékat. Celková doba míchání nemá překročit 10 minut. Mícháme vždy víc pytlů najednou a maltu dáváme do maltovnice, odkud se odebírá na další zpracování.

Štuk STACHESAN S – vyrovnávací sanační štuk se připraví smícháním práškové směsi STACHSAN S s čistou vodou. Nanáší se na zatvrdlou jádrovou omítku minimálně 5 dní starou. Na 25 kg práškové směsi přidáme 5 – 6 litrů vody tak, aby hustota po 3 minutách míchání byla vhodná na nahazování zednickou lžící. Tloušťka vyrovnávací vrstvy je 2 – 4 mm.

Definitivní barevná povrchová úprava sanační omítky se provádí silikátovými, vodoodpudivými, paropropustnými barvami COLORSIL M, které nebrání volnému průchodu vlhkosti ze zdiva přes sanační omítku do okolí. Nanášejí se ve dvou vrstvách natíráním nebo stříkáním. Pod nátěr se aplikuje penetrátor FIXASIL M.

Upozornění :
Sanační systém je možné aplikovat jen při celodenních teplotách nad 5°C.

zpet.jpg, 13kB nahoru.jpg, 14kB
sipReklama.jpg, 11kB

Reklama

saint.jpg, 1,6kB weber.gif, 1,9kB logo wienerberger.gif, 3,0kB jika-logo-cs.png, 914B bramac_logo_neu_cz.png, 8,0kB knauf.jpg, 20kB ytong.jpg, 20kB sapeli.jpg, 20kB


2002-2024 © PROFISTAVBY.CZ | rekonstrukce domů a bytů, realizace staveb, výstavba RD | Šíření článků a fotografií je bez souhlasu zakázáno.

Prodejna kameniva Orlová | Nový Jičín | Výstavba RD | Hydroizolace a sanace | Střechy a pergoly | Ploty brány vrata
Rekonstrukce domu a bytu | Recyklace odpadů a kamenivo | Realizace zahrady | zakládání trávníků

GDPR - Podmínky používání osobních údajů